top of page
woonzaakspel.png
'Kortrijkse Woonzaak' voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid!

De Kortrijkse Woonzaak verheft zijn stem luid en krachtig voor een rechtvaardig woonbeleid, want een (deftig) dak boven je hoofd hebben is en blijft een grondrecht dat voor velen vandaag geen werkelijkheid is. 

De meest kwetsbaren worden geconfronteerd met ellenlange wachtlijsten voor sociale woningen. Ook de private huur- en koopmarkten zijn oververhit. Toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid worden een steeds grotere uitdaging. 

Het is 10 na 12! Ook in Kortrijk.
In Vlaanderen en Brussel zet een coalitie van diverse organisaties als 'de Woonzaak’ (www.woonzaak.be) de woonproblematiek op de publieke en politieke agenda. Ook in Kortrijk ondervinden vele gezinnen problemen om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden.
  

Om deze woonproblematiek blijvend aan te kaarten werd in Kortrijk ‘De Kortrijkse Woonzaak’ opgericht. We plannen een resem aan publieke acties, en voeden zo op een constructieve manier mee het publieke debat! 

 

We zijn niet tegen iets of iemand, maar wel voor een rechtvaardig woonbeleid!

Iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid in: de politiek, immokantoren, verhuurders, notarissen, de burger, … want een kwaliteitsvolle en betaalbare woning is elementair en essentieel om verder actief te kunnen participeren aan andere levensdomeinen zoals tewerkstelling, onderwijs, welzijn, vrije tijd, etc …

 

De Kortrijkse Woonzaak bestaat uit verschillende sociale en culturele organisaties zoals A’kzie vzw, Unie der Zorgelozen, Avansa MZW, ABVV West-Vlaanderen, De Kier … en wie weet ook jij?!

Wil je ook mee de handen uit de mouwen steken? Als organisatie in dit lijstje voorkomen? Neem dan contact op met kortrijksewoonzaak@gmail.com - https://www.facebook.com/profile.php?id=61555844446993 

Hieronder een videoverslagje van onze actie 'In Koor voor Wonen' (2023)!

Sociale huurders in Kortrijk 2021

2.330

Kandidaat huurders in Kortrijk 2021 

6.575

Gemiddelde wachttijd voor een sociale woning in Kortrijk 

1.701 dagen 

bottom of page